NOVAKOVIĆ, M. Примењена музика Зорана Ерића за Михизову драму Бановић Страхиња у режији Никите Миливојевића. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 171, p. 173–193, 22 jan. 2021.