ČAROTA, I.; NAUMOVA, A. Осврт на историју белоруске србистике. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 171, p. 281–296, 22 jan. 2021.