KOCIĆ STANKOVIĆ, A. Представе о женама у књижевности и култури колонијалне Америке. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 171, p. 297–312, 22 jan. 2021.