GRUJIČIĆ, P. Погрешна читања у историји националне драме на примеру Госпође Олге Милутина Бојића. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 171, p. 313–325, 22 jan. 2021.