RAKIĆ, N.; OGNJANOVIĆ, B. Приказ колонијалног освајања Африке у роману Олга Бернхарда Шлинка. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 171, p. 327–343, 22 jan. 2021.