Veselinović, S. (2021) Абецеда Езре Паунда, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(171), стр. 347–352. doi: 10.18485/kis.2020.52.171.18.