Alidini, S. (2021) Последња песма о мени, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(171), стр. 353–357. doi: 10.18485/kis.2020.52.171.19.