Bjelić, N. (2021) Француско-српске ковибрације и сатреперења, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(171), стр. 365–368. doi: 10.18485/kis.2020.52.171.21.