Todorović, P. (2021) Драган Алексић као ликовни критичар, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(171), стр. 369–372. doi: 10.18485/kis.2020.52.171.22.