Author Specified, N. (2021) Удружење фолклориста Србије, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(171), стр. 373-374. Available at: http://www.knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/106 (приступљено: 19Јуни2024).