Perišić, I. (2021) Значај студије Негативан јунак као књижевнонаучног открића: Никола Милошевић и Карл Попер, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(171), стр. 21–34. doi: 10.18485/kis.2020.52.171.2.