Kos, M. (2020) The Други светски рат и савремени словеначки роман, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(169), стр. 13-30. doi: 10.18485/kis.2019.51.169.1.