Mladenović, J. (2021) Рана поезија Бранка Миљковића: песник којег (не) познајемо, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(172), стр. 47-65. doi: 10.18485/kis.2020.52.172.4.