Putnik, N. (2021) Разодевање ‚истинског човека‘: филолошки осврт на антропологију Корнелија Агрипе, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(172), стр. 69-85. doi: 10.18485/kis.2020.52.172.5.