Virk, T. (2020) Јанчаров роман Те ноћи сам је видео и етика репрезентације, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(169), стр. 31-51. doi: 10.18485/kis.2019.51.169.2.