Šmulja, S. (2021) Страшни сањар из пакла: Хасан ибн Сабах у роману Аламут Владимира Бартола, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(172), стр. 237-249. doi: 10.18485/kis.2020.52.172.13.