Ratković, D. (2021) Вуков речник и српска култура, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(172), стр. 273-278. doi: 10.18485/kis.2020.52.172.15.