Krstić, V. (2021) Полемика о моделима превођења, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(172), стр. 273-281. doi: 10.18485/kis.2020.52.172.16.