Medan, M. (2021) Суматраизам српске поезије, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(172), стр. 283-288. doi: 10.18485/kis.2020.52.172.17.