Koprivica, T. (2021) Шкриња за накит Јелене Марићевић Балаћ, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(172), стр. 297-302. doi: 10.18485/kis.2020.52.172.19.