Specified, N. A. (2021) „Рецензенти Књижевне историје за 2020. годину (бр. 170–172“), Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(172), стр. 309-311. Available at: http://www.knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/154 (приступљено: 6Децембар2022).