Zaïmova, R. (2021) Католичке мисије и образовање у мултикултурном друштву – случај Солун, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(173), стр. 31-39. doi: 10.18485/kis.2021.53.173.2.