Todorović, P. (2020) Извођење Бекетових дела у различитим медијима у Србији, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(169), стр. 123-132. doi: 10.18485/kis.2019.51.169.7.