Bignell, J. (2020) Кад је Бекет на филму мигрирао на телевизију, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(169), стр. 97-108. doi: 10.18485/kis.2019.51.169.5.