Rančić, D. (2021) Разговор о смислу као начин да се буде, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(173), стр. 403–410. doi: 10.18485/kis.2021.53.173.22.