Specified, N. A. (2021) Издавачка дјелатност Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(173), стр. 429-430. Available at: http://www.knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/189 (приступљено: 6Децембар2022).