Loma, A. (2022) Срби и вуци у истраживањима Веселина Чајкановића, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(174), стр. 13–44. doi: 10.18485/kis.2021.53.174.1.