Popović Nikolić, D. и Božić, S. (2022) Реч компартије у партизанској епској хроници, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(174), стр. 207–229. doi: 10.18485/kis.2021.53.174.9.