Šarović, M. (2022) „Поводом двоструког јубилеја. Веселин Чајкановић (1881–1946“), Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(174), стр. 9–12. Available at: http://www.knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/218 (приступљено: 6Фебруар2023).