Ujayli, S. (2022) Арапски дистопијски роман: историјски контекст и жанровске одлике, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(174), стр. 97–128. doi: 10.18485/kis.2021.53.174.4.