Lazičić, G. (2020) Како се калила постмодерна: Давид Албахари као уредник у часопису Књижевна реч, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(169), стр. 167-190. doi: 10.18485/kis.2019.51.169.9.