Đorđević Belić, S. и Pandurević, J. (2022) Фолклор народноослободилачке борбе (НОБ–а), Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(174), стр. 163–185. doi: 10.18485/kis.2021.53.174.7.