Luburić Cvijanović, A. (2022) Осетљива равнотежа: о центру и маргини у постколонијалној књижевности, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(174), стр. 255–272. doi: 10.18485/kis.2021.53.174.11.