Kovačević Petrović, B. (2022) Из периферије у канон: књижевна доминација аргентинске провинције, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(174), стр. 273–291. doi: 10.18485/kis.2021.53.174.12.