Vukmanović, A. (2022) Гранична бића усмене лирике – о прекорачењима просторних и егзистенцијалних граница лирских јунакиња и јунака, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(174), стр. 315–340. doi: 10.18485/kis.2021.53.174.14.