Aksentijević, O. (2022) Симболичке представе смрти Европе у романима Вражји оток и Повратак Филипа Латиновића Мирослава Крлеже и Дневник о Чарнојевићу Милоша Црњанског, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(174), стр. 341–363. doi: 10.18485/kis.2021.53.174.15.