Ajdačić, D. (2020) Компјутерска игра у киберфантастици: ‚Лавиринт смрти‘ у два романа Сергеја Лукјaненка, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(169), стр. 193-203. doi: 10.18485/kis.2019.51.169.10.