Kalinić, S. (2022) Формативне могућности криза, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(174), стр. 421–428. doi: 10.18485/kis.2021.53.174.20.