Mitrović, N. (2022) О једном неуспелом пројекту, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(174), стр. 429–434. doi: 10.18485/kis.2021.53.174.21.