Milosavljević Milić, S. (2022) Интертекстуални дијалог са Томасом Маном, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(174), стр. 435–439. doi: 10.18485/kis.2021.53.174.22.