Gavrilović, M. (2022) Мит у теоријским радовима Нортропа Фраја, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(175), стр. 293–313. doi: 10.18485/kis.2021.53.175.12.