Specified, N. A. (2022) Обавештење о повлачењу рада, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(175), стр. 474. doi: 10.18485/kis.2021.53.175.23.