Olah, K. (2023) Од књижевне херменеутике до филозофије диференције: Никола Милошевић, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(177), стр. 61–80. doi: 10.18485/kis.2022.54.177.3.