Đorđević, B. (2020) Интелектуалац у свом и нашем времену: Шта (нам) је био и шта (нам) је данас Владан Десница, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(169), стр. 429-433. doi: 10.18485/kis.2019.51.169.23.