Ostojić, J. (2023) Идеја југословенства у Босанској вили (1885–1914), Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(177), стр. 295–312. doi: 10.18485/kis.2022.54.177.12.