Momčilović, A. (2020) Ово време је изашло из ‚Глоуба‘, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(169), стр. 435-439. doi: 10.18485/kis.2019.51.169.24.