Gromović, M. (2020) Насушни битак савременог српског песништва након Елиота и Валерија, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(169), стр. 441-446. doi: 10.18485/kis.2019.51.169.25.