Balžalorsky Antić, V. (2020) Женска поезија и стратегије спољашње дијалогичности, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(170), стр. 31-51. doi: 10.18485/kis.2020.52.170.2.