Yeh, T.-C. (2020) Политизација послератне драме Самјуела Бекета, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(170), стр. 89–102. doi: 10.18485/kis.2020.52.170.5.