Božić, S. (2020) Емпатијско-етички модел читања y настави књижевности, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(170), стр. 295–318. doi: 10.18485/kis.2020.52.170.14.